2
New here? Sign up now! |
 
Sport50
You're not a fan of FC Mondercange yet...
4. Wantercup
De ganze Januar bis an de Februar 2010 war an der Monnerecher Sportshal eisen traditionelle McDonald's Wantercup.

Et kann een nees soen, dass et e vollen Erfolleg war. Zuschauer a Spiller sinn op hir Käschte komm an ënnert dem Stréch hunn déi Monnerecher Équipë sech exzellent aus der Affaire gezunn a ganz gutt Resultater gemaach.
Hei Datume vun deenen eenzelne Kategorie:
 
10. Januar: Poussins (1. & 4. Plaz)
16. Januar: Minimes (1. & 5. Plaz)
23. Januar: Cadets (3. & 4. Plaz)
24. Januar: Bambinis (1. Plaz)
30. Januar: Scolaires (3. & 6. Plaz)
31. Januar: Pappenturnéier (1. & 3. Plaz)
06. Februar: Pupilles (4. & 5. Plaz)

Zeréck bei Wantercup