JUGENKOMMISSIOUN 2016-2017

V.l.n.r. 2. Rei: Gérard Batting, Steve Peter, Jean-Marie Hosch, Norbert Burelbach  
V.l.n.r. 1. Rei:  Luc Kremer, Steve Köhler, Roby Concas
Op der Photo feelt d'Sandra Rocha

Memberen vun der Jugendkommissioun


Steve Peter

Sekretär / Site

Steve Peter

Tel:
621 307 302


Jerry Batting

Material / Sponsoring / Turnéier


Jerry Batting


Tel: 691 278 242


Catering / Evénementer / Site

Sandra Rocha

Tel: 621 480 448


Steve Köhler

PV / Spezialtraining

Steve Koehler

Tel: 621 133 093


Norbert Burrelbach

Lizenzen / Transferts / Budget / Finanzen

Norbert Burelbach

Tel:
 621 176 142

Mail : Candyman34@gmx.de


Caissier/Material / Site

Roby Concas

Tel: 691 381 567
Roby Concas

Turneier

Luc Kremer

Gsm :   621 811 183

Turneier Mail :  FcmTournois@gmail.com

Programme

Jean-Marie Hosch
Gsm :621 508 756

program.fcmonnerech@gmail.com

Buvettes

Marléne Bertame

Gsm :621 714 466

Mail : marlene.bertame@hotmail.com