Et ass ewell déi 8. Editioun ënnert dëser Form a mär hoffen, dass mer 2011 erëm méi Chance mam Wieder hunn wéi dat
leider 2010 op Ouschtersonnden de Fall war. Schliesslech soll eisen
Tournoi nees e volle Succès fir all Bedeelegt ginn.
Reservéiert iech also elo schonns den Ouschter Week-end.


Ouschtersonnden de 24/04/2011 fir Pupilles a Cadets vu 14.00 Auer un

an
 
Ouschterméinden de 25/04/2011 fir Bambinis, Poussins, Minimes a Scolaires vun 8.30 Auer un um Site vum Stade Communal zu Monnerech.
 

Zeréck bei Ouschtercup

Organisatiounscomité COOC 2011
V.l.n.r.:
Jupp Biever, Guy Weyer, Marc Volkmann (Président), Marco Bertamé, José Dhur, Raymond Blom, Gérard Batting
Op dëser Photo feelen
de Romain Ferry an de Jos Scotto