JUGENKOMMISSIOUN 2018-2019

V.l.n.r.: Roby Concas, Jean-Marie Hosch,Luc Kremer,Steve Koehler, Norbert Burelbach  

Op der Photo feelen Laurent Nigra Daniel Noel

d'Sandra Rocha an Marléne Bertamé

Memberen vun der Jugendkommissioun


Steve Koehler

Secrétaire / PV /

Steve Koehler

Tel: 621 133 093


Norbert Burelbach

Caissier/Material / Site

Roby Concas

Tel: 691 381 567
Roby Concas

Turneier

Luc Kremer

Gsm :   621 811 183

Turneier Mail :  FcmTournois@gmail.com

Programme

Jean-Marie Hosch
Gsm :621 508 756

program.fcmonnerech@gmail.com

Buvettes

Marléne Bertame

Gsm :621 714 466

Mail : marlene.bertame@hotmail.com

Inscriptions ,Licences jeunes , Médico et Transferts jeunes

 Burelbach Norbert
 
gsm 621 176 142
 
Mail. Candyman34@gmx.de
 

Member

 Laurent Nigra

Member

Daniel Noel