Ouschtercup

15. Ouschtercup (30. Mäerz, 1. & 2. Abrëll 2018)
14. Ouschtercup (14., 16. & 17. Abrëll 2017)
13. Ouschtercup (26., 28. & 29. Mäerz 2016)
12. Ouschtercup (3., 5. & 6. Abrëll 2015)
11. Ouschtercup (18., 20. & 21. Abrëll 2014)
10. Ouschtercup (29., 31. Mäerz & 1. Abrëll 2013)
9. Ouschtercup (6., 8. & 9. Abrëll 2012)
8. Ouschtercup (24. & 25. Abrëll 2011)
7. Ouschtercup (4. & 5. Abrëll 2010)
6. Ouschtercup (12. & 13. Abrëll 2009)
5. Ouschtercup (23. & 24. Abrëll 2008)
4. Ouschtercup (9. Abrëll 2007)