Programm abonnieren

Fir Iech d'Méiglechkeet ze ginn fir ze wëssen wéini den nächten Training, den nächste Championnatsmatch, en Turnéier oder en Evenement ass hu der elo d'Méiglechkeet den Programm pro Kategorie mat ärem Kalenner um Handy z'abonnéieren.

 

Wann der e Google Konto hutt an dier eise Kalenner wëllt synchroniséieren fannt der Hëllef ënnert dem dësem  Link(de)  /  Link (fr)

Wann der keen Google Konto hutt ass et meiglech äre Kalenner um Smartphone mat der App icalsync ze synchroniséieren.

 

Pour vous donner la possibilité d’avoir une vue sur les prochains entrainements, matchs de championnats, tournois ou événements, vous pouvez dorénavant abonner les différents calendriers par catégorie.

 

Si vous avez un compte Google, vous trouverez de l’aide sous le lien.

Dans le cas où vous n’avez pas de compte Google, vous pouvez utiliser par exemple l’application icalsync afin de synchroniser les calendriers.

 

Bambinis:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link: https://calendar.google.com/calendar/ical/5edj2oe65ovkibncllc1hsph4o%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

Pupilles:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link: https://calendar.google.com/calendar/ical/j64jefn224hs6t12qi2kt5ve7k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

Poussins:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link:https://calendar.google.com/calendar/ical/9ovs0upes1uabl1id8meofrhqk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

Minimes:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link:https://calendar.google.com/calendar/ical/om80tj154hghvo6qftsmhenh6g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

Scolaires:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link:https://calendar.google.com/calendar/ical/5r2ujf30vp6q3mrktg2qg78qog%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

Cadets:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link:https://calendar.google.com/calendar/ical/nctllgfi6dpl02tujgol3qv44k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

Seniores:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link: https://calendar.google.com/calendar/ical/program.fcmonnerech%40gmail.com/public/basic.ics

 

Events:

 

Abonnéieren mat Android

Abonnéieren mat IOS

 

Email: program.fcmonnerech@gmail.com 

ical link: https://calendar.google.com/calendar/ical/o66ujc3772jj7rkc9uhtjr3e8k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics